Διοίκηση Α.Ο.Τυμπακίου

Διοίκηση Α.Ο.Τυμπακίου

Το διοικητικό συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Τυμπακίου αποτελείται από 14 άτομα, με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Λαμπράκης Αντώνης
Αντιπρόεδρος Α’: Φασομυτάκης Ανδρέας
Γραμματέας: Χανιωτάκης Στυλιανός
Ταμίας Α΄: Πατρικαλάκης Κωνσταντίνος
Γενικοί αρχηγοί: Γρηγοράκης Νικόλαος, Χαραλαμπάκης Γεώργιος
Εκπρόσωπος ΕΠΣΗ: Χανιωτάκης Στυλιανός
Έφορος Γηπέδου : Σαραντουλάκης Γεώργιος
Μέλη : Στεφανουδάκης Δημήτριος, Τζωρτζακάκης Μιχαήλ