Πρόγραμμα ακαδημιών

Πρόγραμμα ακαδημιών

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ 14:45 γεννηθ. 2007
ΩΡΑ 16:00 γεννηθ. 2011 – 2012

ΤΡΙΤΗ
ΩΡΑ 14:45 γεννηθ. 2004 – 2005 – 2006
ΩΡΑ 16:00 γεννηθ. 2008
ΩΡΑ 16:00 γεννηθ. 2009 – 2010

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΩΡΑ 14:45 γεννηθ. 2004 – 2005 – 2006
ΩΡΑ 16:00 γεννηθ. 2007
ΩΡΑ 16:00 γεννηθ. 2011 – 2012

ΠΕΜΠΤΗ
ΩΡΑ 14:45 γεννηθ. 2004 – 2005 – 2006
ΩΡΑ 16:00 γεννηθ. 2008
ΩΡΑ 16:00 γεννηθ. 2009 – 2010

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ 14:45 γεννηθ. 2007
ΩΡΑ 15:00 γεννηθ. 2011 – 2012
ΩΡΑ 16:00 γεννηθ. 2008
ΩΡΑ 16:00 γεννηθ. 2009 – 2010

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
τηλ. 6947 600 845