Το πρόγραμμα της ακαδημίας του Αθλητικού Ομίλου Τυμπακίου

Το πρόγραμμα της ακαδημίας του Αθλητικού Ομίλου Τυμπακίου

Έναρξη Πέμπτη 01 / 09/ 2016

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ 14:45 γεννηθ. 2006 – 2007
ΩΡΑ 16:00 γεννηθ. 2010 – 2011


ΤΡΙΤΗ

ΩΡΑ 14:45 γεννηθ. 2003 – 2004 – 2005

ΩΡΑ 16:00 γγεννηθ. 2008 – 2009

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΩΡΑ 14:45 γεννηθ. 2006 – 2007
ΩΡΑ 16:00 γεννηθ. 2003 – 2004 – 2005
ΩΡΑ 16:00 γεννηθ. 2010 – 2011

ΠΕΜΠΤΗ

ΩΡΑ 14:45 γεννηθ. 2003 – 2004 – 2005

ΩΡΑ 16:00 γεννηθ. 2008 – 2009


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ 14:45 γεννηθ. 2006 – 2007

ΩΡΑ 15:00 γεννηθ. 2008 – 2009
ΩΡΑ 16:00 γεννηθ. 2010 – 2011

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
τηλ. 6947 600 845